top of page

Læknisfyrirvari

Upplýsingarnar á þessari vefsíðu eru ekki hugsaðar sem staðgengill fyrir þjónustu eða upplýsingar frá þjálfuðum (læknis)sérfræðingum og/eða heilbrigðisstarfsmönnum, svo sem (fjölskyldu)læknum, sérfræðilæknum, bráðamóttöku, (bráða) geðheilbrigðisþjónustu, sjúkraþjálfara og sálfræðingum. .

Upplýsingarnar á þessari vefsíðu né notkunarmöguleikar geta komið í staðinn fyrir læknisfræðilega eða aðra faglega aðstoð, umönnun, stuðning eða upplýsingagjöf og er ekki hugsað sem hjálp við gerð (sjálfs)greiningar.

Upplýsingarnar eru hugsaðar sem almennar upplýsingar og er ekki beint sérstaklega að einum einstaklingi eða einni ákveðnu læknisfræðilegu ástandi t.d. gests síðunnar eða einhvers í kringum hann. Þetta þýðir að gestir geta ekki lagt neitt greiningar- eða meðferðargildi við upplýsingarnar fyrir eigin læknisaðstæður eða annarra. 
Þegar um er að ræða sjúkdóma, læknisfræðilegar kvartanir, meðferðir eða rannsóknir eru upplýsingarnar eingöngu hugsaðar sem stuðningur.


Gestum er bent á að senda læknisfræðilegar spurningar, kvartanir eða einkenni tímanlega til meðferðarlæknis eða annars heilbrigðisstarfsmanns til að fá faglega skoðun, greiningu og mögulega læknishjálp. Gestum er bent á að tefja aldrei að leita sér faglegrar umönnunar tímanlega eða vanrækja aldrei læknisráðgjöf sem þegar hefur verið fengin á grundvelli (net)upplýsinga.

Ef um er að ræða bráðar læknisfræðilegar kvartanir eða sálræn vandamál og ef kvartanir eða einkenni versna er gestum bent á að hafa tafarlaust samband við sinn eigin lækni eða neyðarnúmerið.

 

„Upplýsingar um sjálfshjálp“ eru ekki persónuleg ráðgjöf

„Ráðin“ á þessari síðu varða á engan hátt beina læknisráðgjöf og í engu tilviki tengjast þau sérstaklega einstaklingsbundinni læknisfræðilegri stöðu gestsins eða einhvers sem hann eða hún er að leita upplýsinga um á þessari vefsíðu.

Líta ber á sjálfshjálparráðgjöfina sem almennar leiðbeiningar sem eiga við um óalvarlegar, algengar og hversdagslegar kvartanir. Vegna þess að fylgikvillar geta einnig komið fram með þessum minna alvarlegu kvörtunum er mikilvægt að gestir leiti sér læknishjálpar þegar þeir eru í vafa og ef um er að ræða viðvarandi eða vaxandi kvartanir. Jafnvel þegar um er að ræða upplýsingar um notkun á fæðubótarefnum (sjálfsumönnunar-) er það í engu tilviki læknisráðgjöf eða upplýsingar sem tengjast sérstaklega einstaklingsbundinni læknisaðstæðum gesta eða einhvers sem hann/hún leitar upplýsinga um á þessari vefsíðu. .

 

Ábyrgð

Notkun eða beiting upplýsinga frá þessari vefsíðu af gestum er alfarið á ábyrgð og áhættu notandans.

Fasciaweb BVB  og upplýsingabirgðir þess undanskilja alla ábyrgð á tjóni, beint og óbeint, sem stafar af eða í tengslum við notkun eða beitingu upplýsinga, vara eða þjónustu sem boðið er upp á í gegnum ; aðrar vefsíður eða heimildir sem vísað er til innan/frá þessari vefsíðu.

bottom of page