top of page

Vergeving

forgive-208824_640.jpg

Niet alleen een religieus concept

Vergeving wordt vaak gezien als een religieus concept (denk aan de biecht), maar vergeving heeft ook belangrijke raakvlakken met gezondheid. Studies tonen aan dat vergeving zowel persoonlijke gezondheidsvoordelen oplevert voor degene die vergeven wordt, als ook voor degene die vergeeft.

Mensen die hoog scoren op vergevingsschalen (dus in het dagelijks leven regelmatig vergeven), ervaren: 

 • minder gezondheidscomplicaties, minder stress en stressgerelateerde symptomen, minder acute- en chronische pijn, minder risico op een verhoogde bloeddruk, betere pijngerelateerde functie en verminderde mortaliteit (Lawler et al.2003, Lawler Row 2008, Toussaint et al.2012).

 • betere interpersoonlijke relaties, toegenomen empathie en verbeterde conflictoplossing.

Een recente studie verklaarde:

"Hoewel vergeving van het eigen ik en vergeving van anderen, elk een robuuste indirecte relatie met gezondheid lijken te hebben, kwamen op bemiddeling gebaseerde associaties met vergeving van het zelf, bijna twee keer zo vaak voor. Het kan zijn dat vergeving van het zelf relatief belangrijker is voor gezondheidsgerelateerde uitkomsten." (Webb et al. 2013)

Er is een groot aantal onderzoeken die vergeving (van jezelf en van anderen) koppelen aan gezondheid. Vrijwel elk onderzoek toont verhoogde gezondheidsvoordelen als deelnemers hoger scoren op vergevingsschalen.

Dus wat is het mechanisme van vergeving?

In het dagelijks leven gaat er bijna geen dag voorbij, waarin je op de een of andere manier niet 'geraakt' wordt door de acties van een ander, of dat je niet 'lijdt' vanwege natuurlijke of menselijke oorzaken. Dat 'geraakt' worden of 'lijden' kan puur fysiek zijn (je struikelt over een paar schoenen in de gang en bezeerd je pols), psychisch (je partner laat altijd en overal in huis zijn/haar spullen slingeren) of een combinatie van beide (de schoenen blijken van je partner te zijn). In het laatste geval, is de volgende stap vaak om iemand of iets de schuld te geven.


Dubbele aanval

Als het lijden een combinatie is van zowel fysiek, als psychisch lijden, heb je te maken met een dubbele aanval; de oorspronkelijke verwonding en de schade veroorzaakt door psycho-emotioneel vasthouden aan de verwonding (de schuldvraag). We kennen waarschijnlijk allemaal wel een situatie waarin je je verwonding en vooral de schuldvraag niet los kunt laten. Je herstelt vaak pas echt van je verwonding als je de ander ('de veroorzaker') hebt vergeven.

Interessant genoeg komt het woord 'vergeving' van het Griekse woord 'afiemi'.  Dit Griekse woord heeft een hele reeks vergelijkbare betekenissen, één daarvan is 'loslaten'. Vergeving is dus in wezen het loslaten van gebeurtenissen.

Praktische tips en links

Vergeving is ook:

 • een keuze

 • de vrede die je leert voelen wanneer je een blessure loslaat, voor jou en niet de dader

 • je macht terugnemen

 • verantwoordelijkheid nemen voor hoe je je voelt over je genezing en niet over de mensen die je pijn hebben gedaan

 • over het worden van een held in plaats van een slachtoffer.

 

Vergeving is niet:

 • onvriendelijkheid goedkeuren

 • vergeten dat er iets pijnlijks is gebeurd

 • excuses voor slecht gedrag

 • je pijn ontkennen of minimaliseren

 • noodzakelijkerwijs verzoening met de dader

 • opgeven van gevoelens (Luskin 2002)​

bottom of page