top of page

Voldoening

Het immuunsysteem is niet een op zich zelf staand systeem. Het is heel innig verbonden met het zenuwstelsel, het pijnsysteem en het emotionele brein. Ze werken samen en zijn ingesteld op actie of op herstel. Als deze systemen met elkaar in balans zijn, is dat een dynamische balans zoals bij een wip. Het ene deel is meer actief b.v. tijdens sport, daarna het andere b.v. tijdens ontspanning. De sterkste invloed op de stand van de wip komt uit de hoek van de emoties. Angst, stress, woede, irritatie zetten het stresssysteem in werking en onderdrukken het herstel. Veiligheid, verbinding, voldoening, acceptatie, plezier activeren juist het herstelsysteem. Uit veiligheidsoverwegingen richten onze zintuigen zich het makkelijkste op gevaar (zie verhaaltje hieronder). Bewust de aandacht richten op alles wat positieve emoties oproept, kan een belangrijke gezondheidsbevorderende keuze zijn. Wat je aandacht geeft, groeit. Het zenuwstelsel verandert op basis van je ervaringen en die kun je (deels) sturen. Focus je op voldoening, steeds weer, maak het jezelf eigen. Dat kan op veel manieren. Kijk maar wat het beste bij je past.

Als onze voorouder over de savanne liep en op een probleem stuitte, een leeuw bijvoorbeeld, dan moest dat gezien worden. Ieder vroege mens die daar niet direct op reageerde, kreeg weinig kin­deren. Als diezelfde voorouder iets positiefs, zoals een struikje rijpe bessen, over het hoofd zag, zorgde dat er niet meteen voor dat er geen nageslacht was. Zo hebben mensen dus een bevooroordeelde kijk ont­wikkeld: ze zien het negatieve beter dan het positieve. (Matthijs Steeneveld)

"Voldoening is biologisch het tegenovergestelde van stress."

Praktische tips en links:

Verbinding, zingeving, spiritualiteit, seksualiteit, leefmilieu en creativiteit zijn mogelijke bronnen van diepe voldoening en daarmee een rijk potentieel voor veerkracht. Welk gevoel komt bij je boven als je je in gedachten focust op elk van deze factoren? Voel je dat ook in je lijf?

  • Het boek: Veerkracht van Rick Hanson

  • Het boek: het emotionele DNA van prof. Piere Capel

  • Het boek: Mind over Medicine van Lissa Rankin, MD

bottom of page