top of page

Spiritualiteit

Spirituele mensen zijn over het algemeen gelukkiger, hebben een betere geestelijke gezondheid, gebruiken minder drugs en alcohol, hebben betere copingvaardigheden en leven langer dan degenen die zichzelf niet spiritueel vinden. Het is echter niet alleen rozengeur en maneschijn als het gaat om het effect van spiritualiteit op je gezondheid. Zoals alle facetten van het leven, heeft je spirituele leven de potentie om zowel spanning te geven als te ontspannen. Mensen voor wie bijvoorbeeld religie gevoelens van schuld, schaamte, onderdrukking en angst voor beschuldiging van een straffende God oproept, hebben meer kans op herhaalde stressreacties, wat resulteert in een slechte gezondheid. Dus het is niet alleen spiritueel leven dat je kan genezen, het is het juiste soort spiritueel leven, een leven dat is afgestemd op de waarheid van wat voor jou heilig is. (Rankin  2015)

Enkele positieve emoties en activiteiten op gebied van spiritualiteit:

 

  • Vergeving (in plaats van schuld of verbittering)

  • Gebed / bezinning

  • Barmhartigheid

  • Verbinding / gemeenschap

  • Liefde voor je zelf, je naaste en de wereld

  • Dankbaarheid

  • Compassie / mededogen

  • Het leven en lijden in een groter plan zien

  • Vastentijd / Ramadan

Spiritualiteit

Bidden/geloof is een belangrijke hulpbron. Dit kan kracht geven waardoor je het leven beter aankunt waardoor je iets eerder als een uitdaging zal ervaren in plaats van er door overweldigd worden. Daardoor maakt het lichaam andere hormonen aan (onder andere DHEA), hormonen die er voor zorgen dat het lichaam beter herstelt. 

Praktische tips en links:

De langste reis is de reis naar binnen (Gebed van Dag Hammerskjold)

Ik zit hier voor u Heer, 

rechtop en ontspannen met rechte ruggengraat.  

Ik laat mijn gewicht loodrecht door mijn lichaam heen zinken, naar de grond, waar ik op zit.

Ik houd mijn geest vast in mijn lichaam.

Ik weersta de drang om door het raam naar een andere plek dan hier uit

te wijken, om naar aan het hier en nu te ontkomen.

Zacht en vastberaden houd ik mijn geest daar vast, waar mijn lichaam is: hier in deze ruimte.

In dit nu, op dit moment, laat ik al mijn plannen, zorgen en angsten los.

Ik leg ze nu in uw handen Heer, ik laat de greep, waarmee ik ze vasthoud los en

laat ze aan U over. Voor het moment vertrouw ik ze U toe.

 

Ik verwacht op U vol verwachting.                                                                                 

U komt op mij toe en ik laat me door U dragen.                                                        

Ik begin de reis naar binnen, ik reis in mij naar binnen toe, naar de binnenste

kern van mijn zijn, waar u woont.

 

In dit diepste punt van mijn wezen was U er altijd al, voor ik er was.                   

’t Is daar waar Gij schept en leven maakt en zonder ophouden mijn hele persoon sterkt.

 

God, U leeft, U bent in mij, U bent hier, U bent er nu, U bent. U bent de grond van mijn zijn.                                            Ik laat los, ik verzink in U. U overstroomt mijn wezen, U neemt bezit van mij.

 

Ik laat mijn adem gaan, naar dit gebied van overgave aan U.

Mijn adem, mijn in- en uitademen is de uitdrukking van mijn ganse wezen.                                            

Ik doe het voor U, met U, in U, wij ademen samen, met elkaar.

bottom of page