top of page

Spel en Plezier

laughter best medicine.jpg

Humor en lachen opgeroepen door bijvoorbeeld het kijken naar een komische film kan pijnbeleving verminderen.

Ook gunstige copingstijlen zijn geassocieerd met humor; mensen met een goed gevoel voor humor hebben een meer actieve en probleemoplossende copingstijl. Degene zonder gevoel voor humor zijn passief en vermijden meer. Bovendien blijkt humor en lachen het immuunsysteem te versterken en de aanwezigheid van diver­se stresshormonen te verminderen. Humor heeft dus veel psychologisch positieve kanten. Of ze ook daadwerkelijk de fysieke gezondheid ten goede komt is echter nog niet bewezen. (van Burken 2004)

Praktische tips en links

bottom of page