top of page

Iets nieuws leren

Je brein is altijd in ontwikkeling. Nieuwe verbindingen tussen zenuwcellen worden afgebroken en anderen worden vernieuwd of versterkt. Wat je aandacht geeft, groeit. Wat je met rust laat, zakt naar de achtergrond. Het leren van nieuwe vaardigheden zorgt er voor dat er meer zenuwgroeihormoon aangemaakt wordt en dit proces versterkt wordt.

"Finding your professional bliss can be medicine for the mind, and the body responds with better health and more happiness. Happiness researcher Sonja Lyubomirsky, author of The How of Happiness, asserts that people who strive for something significant personally and pro­fessionally are happier than those who don't have strong dreams and aspirations. She says, "Find a happy person, and you will find a project." Lisa Rankin 2015

Praktische tips en links:

  • Stimuleer de ontwikkeling van je brein door iets nieuws te leren: een muziekinstrument, een andere taal, etc. Of iets bekends op een andere manier te doen bv je tandenpoetsen met je niet-dominante hand.

  • Een vaardigheid waarbij beide handen betrokken zijn (zoals bv jongleren of evenwichtsuitdagingen) versterkt de samenwerking tussen je linker en rechter hersenhelft

bottom of page