top of page

Liefdadigheid

Uit onderzoek blijkt, dat mensen die in hun leven veel traumatische ge­beurtenissen hebben meegemaakt, zich vaker als vrijwilliger aan­bieden en vaker geld doneren na een natuurramp. 

Als mensen, die leven met chronische pijn, actief worden als erva­ringsdeskundige, verlicht dat hun pijn, handicap en somberheid en versterkt het hun gevoel een doel te hebben. 

Het vrijwilligerswerk bestond uit het helpen van basisschoolleerlingen met huiswerk, sport, kunst, exacte vakken of koken. Na tien weken vertoonden de mensen die vrijwilligerswerk hadden gedaan, een verbetering van hun cardio­vasculaire gezondheid, met onder meer lagere cholesterol en minder ontstekingsactiviteit. De controlegroep vertoonde geen veranderingen. (McGonigal 2015)

Ook andere onderzoeken laten zien dat mensen die zich inzetten voor anderen meer levensgeluk ervaren en langer leven.

Mededogen is een warme gevoeligheid voor lijden - van subtiele geeste­lijke of lichamelijke ongemakken tot vreselijke pijn - gekoppeld aan het verlangen om waar mogelijk te helpen. Mededogen schenken vermin­dert stress en kalmeert het lichaam. Mededogen ontvangen geeft kracht, waardoor je beter kunt ademen, gegrondvest raakt en verder kunt.

Liefdadigheid

Voedselbank (pixabay.com)

Praktische tips en links:

  • Kijk of je ruimte hebt om bijvoorbeeld iets als vrijwilligerswerk te doen of iemand in je nabijheid met iets te helpen

  • En het milieu kan altijd nog wel wat ondersteuning gebruiken: gebruik 'groene' producten (tandpasta, wasmiddel, WC papier etc), plant zoveel mogelijk planten, eet biologisch, zuinig met alles, zoveel mogelijk tweedehands etc

bottom of page