top of page

Liefdadigheid

Voedselbank (pixabay.com)

Uit onderzoek blijkt, dat mensen die in hun leven veel traumatische ge­beurtenissen hebben meegemaakt, zich vaker als vrijwilliger aan­bieden en vaker geld doneren na een natuurramp. 

Als mensen, die leven met chronische pijn, actief worden als erva­ringsdeskundige, verlicht dat hun pijn, handicap en somberheid en versterkt het hun gevoel een doel te hebben. 

Het vrijwilligerswerk bestond uit het helpen van basisschoolleerlingen met huiswerk, sport, kunst, exacte vakken of koken. Na tien weken vertoonden de mensen die vrijwilligerswerk hadden gedaan, een verbetering van hun cardio­vasculaire gezondheid, met onder meer lagere cholesterol en ver­minderde niveaus van twee markers van ontstekingsactiviteit: inter-leukine-6 en C-reactief proteïne. De controlegroep vertoonde geen veranderingen. 

(McGonigal 2015)

refugee-886524_640.jpg

Praktische tips en links

  • Kijk of je ruimte hebt om bijvoorbeeld iets als vrijwilligerswerk te doen of iemand in je nabijheid met iets te helpen.

bottom of page