top of page

Armen

Tenniselleboog

Praktische tips en links:

  • Deze techniek kan ook op andere pijnlijke plekken in het lichaam toegepast worden.

  • Bij pijnklachten denk ook aan mogelijke overgevoeligheid van het zenuwstelsel. Breng rust en herstel in het systeem met onderstaande mogelijkheden.

Natuurlijk herstel
bottom of page